เก็บเงินปลายทาง

การเก็บเงินปลายทาง เป็นวิธีชำระสินค้าที่เชื่อว่าผู้ขายคงไม่อยากใช้วิธีนี้เพราะไม่แน่ใจว่าสินค้าจะถูกตีกลับหรือไหมเพราะหลากหลายสาเหตุที่จะไม่เกิดการซื้อ-การขายเกิดขึ้นเลยเช่น

  • ไม่มารับของที่ไปรษณีย์ตามกำหนด
  • มารับสินค้าแต่ไม่ได้เตรียมเงินมา
  • มารับสินค้ามีตังค์มาแต่ไม่ใช่คนเดียวกับผู้รับไม่ได้เตรียมเอกสารผู้รับมา
  • มารับสินค้ามีตังค์มาแต่ไม่ใช่คนเดียวกับผู้รับไม่มีใบเตือนมา
  • อยากมารับแต่ไปรษณีย์ปิด
  • ไปแล้วแต่รถติดเลยมาไม่ทัน

เก็บเงินปลายทางเป็นการยืนยันถึงความจริงใจที่เรามีให้กับผู้มีจิตอันเป็นกุศลสั่งซื้อสินค้าแล้วรับเงินที่ปลายทาง