อานิสงฆ์ถวายตาลปัตร

เนื่องจากเราได้อ่านในการค้นหาเรื่องอานิสงฆ์แล้วยังไม่แน่ใจเลยยังไม่อยากสรุปว่าของใครดี เลยไม่ปิดกั้นความรู้ความเข้าใจในธรรมได้อาจมีมากกว่าที่เราคิดก็ได้จึงได้รวบรวมการถวายตาลปัตร จากอินเตอร์เนตเท่าที่อ่านแล้วมีประโยชน์

คำว่าตาลปัตร ตามความเข้าใจของคนทั่วไปคือได้ยินตามที่เค้าพูดกัน อ้าว..กลับตาลปัตร แปลความหมายว่า เรื่องกลายเป็นคนละเรื่องเป็นอีกฝั่งตรงข้าม

 

คำอธิษฐานถวายตาลปัตร

ขออานิสงส์แห่งการถวายตาลปัตร หากแม้นมีเรื่องไม่พึงประสงค์ ทุกข์โทษ เศร้าหมอง ไม่สบาย ให้กลับกลายเป็นเรื่องดี เจริญกาย เจริญใจ และเรื่องดีทั้งหลาย ให้สมประสงค์ได้เป็นทวีคูณเทอญ 

 

*อานิสงส์การถวายตาลปัตร…
เราจักถึงพร้อมด้วยยศ ด้วยศักดิ์
ด้วยอำนาจแห่งธรรม อำนาจแห่งศีล
มีชื่อเสียงเกียรติคุณแผ่ก้องไปไพศาล

 

การทำบุญด้วยการถวาย ตาลปัตร พร้อมขาตั้ง

เราจะพร้อมด้วยยศ ด้วยศักดิ์ ด้วยอำนาจแห่งธรรม อำนาจแห่งศีล มีชื่อเสียงเกียรติคุณแผ่ก้องไปไพศาล ปิดบังเรื่องถูกกลั่นแกล้ง

 

คำถวายที่ตั้งพัดยศสมณศักดิ์

เอตัง  มะยัง  ภันเต  ยะสะวีชะนีปะติฏฐานัง  สะปะริวารัง  อัยยัสสะ  โอโณชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต

อัยโย  เอตัง  ยะสะวีชะนีปะติฏฐานัง  สะปะริวารัง  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัญเจวะ  มาตาปิตุอาทีนัญจะ

ปิยะชะนานัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายที่ตั้งพัดยศ พร้อมกับของบริวารนี้ แด่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า จงรับที่ตั้งพัดยศ พร้อมกับของบริวารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

สิ่งของที่สามารถถวายพระ

                นอกจากซื้อถังเครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัดแล้ว ยังมีสิ่งของอีกมากมายที่พุทธศาสนิกชนคนไทยเราสามารถจะเลือกซื้อไปถวายได้ เช่นกัน ถือเป็นการทำบุญถวายทานที่ได้บุญได้อานิสงส์มาก เพราะเป็นการถวายสิ่งของที่มีประโยชน์จำเป็นแด่พระภิกษุสงฆ์

                – ผ้าป่า ผ้ากฐิน ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าไตรจีวร ผ้าจำนำพรรษา

                – ยารักษาโรค ตู้ยารักษาโรค เครื่องเสบียงอาหารแห้ง

                – เครื่องเขียน หนังสือธรรมะ โต๊ะ-เก้าอี้

                – เทียนพรรษา ธูป เทียน

                – พระพุทธรูป บาตร ตาลปัตร โต๊ะหมู่บูชา

                – ธรรมาสน์ เสนาสนะที่นั่ง ที่นอนต่างๆ

                – ระฆัง กลอง สร้างหอระฆัง สร้างหอกลอง

                – สร้าง ซ่อมแซมกุฏิ สร้างห้องน้ำ ห้องส้วม

                – พัดลม นาฬิกา ร่ม รองเท้า กระโถน

                – โคมไฟ ไฟฉาย กระติกน้ำร้อน กาน้ำชา

(ข้อมูลทั้งหมดเป็นการรวบรวมจากอินเตอร์เนต )