ออกแบบตาลปัตรฟรี

เราออกแบบตาลปัตร ก่อนลงมือทำเพราะงานแต่ละชิ้นเป็นงานบุญหากผิดใจกันจะไม่ดีเสียงานเสียใจกันทุกฝ่าย โดยที่เราทำเป็น ภาพจำลอง(mock up)ขึ้นมาก่อน

หลังจากนั้นก็ส่งภาพให้ดูกันก่อนทมางไลน์ หรือ ทางอีเมลล์ก็ได้ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ค่อยลงมือทำ เพราะทำไปแล้วหากมาแก้ไขคิดค่าใช้จ่ายจะเสียความรู้สึกกัน

  • จำลองภาพก่อนทำ
  • ส่งภาพยืนยัน ความถูกต้อง
  • รอผล การตรวจสอบความถูกต้อง
  • แก้ไขงานออกแบบ(ถ้ามี)
  • เริ่มลงมือทำ

ออกแบบตาลปัตรฟรี จริงๆแล้วมันไม่ฟรีหรอกครับมันก็แค่เป็นการป้องกันค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าในอนาคตเท่านั้น เราช่วยให้การซื้อขายเป็นไปตามที่

ตกลงกันทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อถูกใจผู้ขายเต็มใจ งานถึงออกมาดีครับ เหมือนคำพูดที่กล่าวไว้ว่า ในการทำบุญ จากหนังสือ “การสร้างบารมี”

เริ่มทำ   บุญ  ด้วย  เจตนาดี

ขณะทำ  บุญ  ด้วย  เจตนาดี

หลังทำ  บุญ  ด้วย  เจตนาดี

รวมกัน เริ่ม+ทำ+หลังทำ เกิด ศีล ทาน ภาวนา ก่อให้เกิด “บารมี”

ขอให้ทุกคนที่มีความคิดจะทำสิ่งดีๆก็เกิดบุญกุศลแล้วทุกๆท่านครับ